Home | Manifolds | Covers, reducing adaptors etc.

Covers, reducing adaptors etc.

När man behöver konvertera storlek exempelvis reducera sandwichstorlek mellan till exempel NG10 och NG6 har vi lättmonterade adapterplattor, det finns färdiga skruvar för montering. Vi har även adapterplattor från till exempel MOOG till ISO/CETOP.

Täcklock och spolplattor

Täcklock och spolplattor används till exempel i startlägen när man vill spola igenom system eller när sandwichstapeln inte använder en toppmonterad riktningsventil. Man kan också använda spolplattor som problemlösare för speciella funktioner.

Extra mätportar och anslutningar

Mätplattor används när man behöver extra mätportar eller för att komplettera stapeln med externa anslutningar. De kan även används enbart som en distansplatta för att skapa distans och utrymme i stapeln. Det finns också förhöjningsplattor utan mätuttagen.

Samtliga block finns i aluminium (3000 psi/ 210 bar) eller stål (5000 psi/ 350 bar) och kan fås med ytbehandling.
Read more
 
 
Modell
Connection
Port placement
Cover plate
All ports blocked
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
No ports
ISO05
No ports
ISO07
No ports
ISO08
No ports
Modell
Connection
Port placement
Cover plate
With transition, P to A, B to T
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Connection
Port placement
Cover plate
With transition, P to B, A to T
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Connection
Port placement
Cover plate
With transition, P to T, A and B blocked
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Connection
Port placement
Cover plate
With transition, A to B, P and T blocked
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Connection
Port placement
Cover plate
With transition, P to B, A and T blocked
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Connection
Port placement
Cover plate
With transition, P to A and B, T blocked
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
No ports
Modell
Connection
Port placement
Cover plate
With transition, P to A, B and T blocked
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
No ports
Modell
Connection
Port placement
Cover plate
With transition, B to T, P and A blocked
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
No ports
Modell
Connection
Port placement
Cover plate
With transition, A to T, P and B blocked
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
No ports
Modell
Connection
Port placement
Cover plate
With transition, P to A, B to T
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO07
No ports
Modell
Connection
Port placement
Reducing plate
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO05 to ISO03
No ports
ISO07 to ISO05
No ports
ISO08 to ISO07
No ports
ISO10 to ISO08
No ports
Modell
Connection
Port placement
Tap in manifold sandwich
P and T
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
Side ports 2xG1/4"
Modell
Connection
Port placement
Tap in manifold sandwich
A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
Side ports 2xG1/4"
ISO05
Side ports 2xG1/4"
Modell
Connection
Port placement
Tap in manifold sandwich
P and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
Side ports 2xG1/4"
ISO05
Side ports 2xG1/4"
Modell
Connection
Port placement
Tap in manifold sandwich
P and A
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
Side ports 2xG1/4"
ISO05
Side ports 2xG1/4"
Modell
Connection
Port placement
Tap in manifold sandwich
T and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
Side ports 2xG1/4"
Modell
Connection
Port placement
Tap in manifold sandwich
T and A
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
Side ports 2xG1/4"
Modell
Connection
Port placement
Tap in manifold sandwich
P, T, A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
Side ports 4xG1/4"
ISO05
Side ports 4xG1/4"
ISO07
Side ports 4xG1/4"
ISO08
Side ports 4xG1/4"
Modell
Connection
Port placement
Tap in manifold sandwich
P, T, A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Connection
Port placement
Swap block
A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
No ports
Modell
Connection
Port placement
Swap block
A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
No ports
Modell
Connection
Port placement
Swap block
A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO05
No ports
Modell
Connection
Port placement
Orifice M6 in P, T, A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
No ports
Modell
Connection
Port placement
Orifice M5 in A to T and B to T
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
Sideports 2x G1/4"
Modell
Connection
Port placement
Cover plate
With external ports, P, T, A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
G 1/4"
Modell
Connection
Port placement
Converting from Moog 761 to ISO03
Manufacturer: Sun Hydraulics
Moog 761 to ISO03
No ports
Modell
Connection
Port placement
Converting from Moog 761 to NG10
Manufacturer: Sun Hydraulics
Moog 761 to NG10
No ports
Modell
Connection
Port placement
Converting from ISO03 to Moog 761
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03 to Moog 761
No ports
Modell
Connection
Port placement
Flush plate Moog 761
P to T
Manufacturer: Sun Hydraulics
Moog 761
Sideport G 1/8"
Modell
Connection
Port placement
Spacer sandwich
Through P, T, A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO03
No ports
Modell
Connection
Port placement
Spacer sandwich
Through P, T, T, A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
ISO05
No ports
ISO05
No ports
Modell
Connection
Port placement
Spacer sandwich
Through P, T, T, A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Connection
Port placement
Retainer plate with blocked x and y
Med avtätning av x- och y-portar
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Connection
Port placement
Retainer plate with blocked x and y
Please note that this prodcut is replaced by HN-561
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Connection
Port placement
External or internal connection to x and y
För anslutning av x- och y-portar externt eller internt
Manufacturer: Sun Hydraulics