Home | Hydraulic valves | Selector valves

Selector valves

Väljarventiler används för att välja mellan två funktioner.

Utöka funktioner på existerande hydraulsystem

Dessa är vanliga på till exempel jordbruksmaskiner och traktorer när man vill utöka med nya funktioner men har ett existerande hydraulsystem.

Växla tryckledning eller lägga till funktion till befintlig riktningsventil

En 3-vägs/2-lägesventil, så kallad 3/2-ventil, är en vanlig väljarventil som växlar en tryckledning mellan två olika funktioner. När man både behöver tryck och returledning används 6-vägs/2-lägesventiler, så kallad 6/2-ventil. Dessa används när man bygger på en extra funktion som man vill styra med befintlig riktningsventil.
Read more
 
 
Modell
Connection
Nominal capacity
Selector valve
Serie 1, 2/2, pipe connection
Manufacturer: Sun Hydraulics
G3/4"
40 lpm 350 bar
Modell
Connection
Nominal capacity
Selector valve
Serie 1, 3/2, pipe connection
Manufacturer: Sun Hydraulics
G3/4"
40 lpm 350 bar
Modell
Connection
Nominal capacity
Selector valve
Serie 1, 4/2, pipe connection
Manufacturer: Sun Hydraulics
G1/2"
40 lpm 350 bar
Modell
Connection
Nominal capacity
Selector valve
NG04, 6/2, pipe connection
Manufacturer: Aron
G1/4"
20 lpm 250 bar
Modell
Connection
Nominal capacity
Selector valve
NG06, 6/2, pipe connection
Manufacturer: Poclain (former Kladivar)
G1/2"
50 lpm 350 bar
G1/2"
50 lpm 350 bar
Modell
Connection
Nominal capacity
Selector valve
NG06, 6/2, pipe connection, stackable
Manufacturer: Poclain (former Kladivar)
Modell
Connection
Nominal capacity
Selector valve
NG10, 6/2, pipe connection
Manufacturer: Poclain (former Kladivar)
G3/4"
120 lpm 350 bar
G3/4"
120 lpm 350 bar
Modell
Connection
Nominal capacity
Selector valve
NG16, 6/2, SAE flange connection
Manufacturer: Poclain (former Kladivar)
SAE1" C62
250 lpm 350 bar
SAE1" C62
250 lpm 350 bar