Home | Cartridge valves | Pilot cartridges

Pilot cartridges

Pilotventiler används för att styra andra hydraulventiler. Det kan behövas vid större ventiler där en magnetspole inte orkar övervinna krafterna från flöde och tryck. Man kan då elektriskt styra pilotventilen som i sin tur hydrauliskt skiftar huvudventilen.

Det finns både riktningsreglerande pilotventiler som är on/off och också tryckreglerande proportionellt styrda.
Read more
 
 
Modell
Solenoid directional valve
2-way, FLeX series, solenoid-operated directional blocking poppet valve, direct-acting
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Solenoid directional valve
3-way, FLeX series, solenoid-operated directional spool valve, direct-acting, pilot capacity
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Relief valve
2 ports, direct acting, pilot capacity
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Relief valve
2 ports, electro-proportional relief valve - pilot capacity
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Relief valve
2 ports, electro-proportional relief valve - pilot capacity, high pressure setting with no command
Manufacturer: Sun Hydraulics