Flow fuse

En slangbrottsventil används för att hålla position för en hydrauliks förbrukare vid ett eventuellt ledningsbrott. Ventilen aktiveras när flödet överstiger en viss gräns och används som säkerhet för att inte personer, maskinutrustning eller annat kommer till skada vid slangbrott då annars last eller förbrukare faller fritt.
Read more
 
 
Modell
Cavity
Nominal capacity
Circuit saver(1)
2 ports, flow fuse valve
Manufacturer: Sun Hydraulics
T-162A
0,5-2,25 gpm (2-8,5 lpm)
T-13A
0,5-6 gpm (2-23 lpm)
T-5A
1-15 gpm (4-60 lpm)
T-16A
1-25 gpm (4-95 lpm)
T-18A
1-50 gpm (4-200 lpm)
Modell
Cavity
Nominal capacity
Circuit saver
2 ports, flow fuse valve
Manufacturer: Sun Hydraulics
T-162A
0,5-2,25 gpm (2-8,5 lpm)
T-13A
0,5-6 gpm (2-23 lpm)
T-5A
1-15 gpm (4-60 lpm)
T-16A
1-25 gpm (4-95 lpm)
T-18A
1-50 gpm (4-200 lpm)