Home | Applications | Pressure regulating solutions

Pressure regulating solutions

I applikationer där man vill reducera trycket till låg trycknivå nära 0 bar har vi bland annat dessa färdiga kretsar.

Vid dehov av lägre trycknivå än 1 till 2 bar

Dessa används när det är för hög lägsta trycknivå med en standard tryckreduceringsventil som inte kommer lägre än 1 till 2 bar.

Material och utförande

Samtliga block finns i aluminium (3000 psi/ 210 bar) eller stål (5000 psi/ 350 bar) och kan fås med ytbehandling.
Read more
 
 
Modell
Special design manifold
Proportional reducing/relieving, real 0-pressure, high accuracy, ISO 03 top mounted
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Special design manifold
Proportional reducing/relieving, real 0-pressure, high accuracy, pipe mounted
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Special design manifold
Proportional reducing/relieving, real 0-pressure, high accuracy, pipe mounted
Manufacturer: Sun Hydraulics