Home | Applications | Manifolds for shuttlevalves and LS-systems

Manifolds for shuttlevalves and LS-systems

Block för lastkännande LS-system, detta används när man har flera olika funktioner och vill få ut trycket från förbrukaren med högsta trycknivå som LS-signal.

Det finns färdiga block med upp till sju stycken LS-ingångar.

Samtliga block finns i aluminium (3000 psi/ 210 bar) eller stål (5000 psi/ 350 bar) och kan fås med ytbehandling.
Read more
 
 
Modell
Special design manifold
LS body with 3 LS input ports (+2 pcs CSAB-XXN), pipe mounted
Manufacturer: Sun Hydraulics
XVX
Modell
Special design manifold
LS body with 4 LS input ports (+3 pcs CSAB-XXN), pipe mounted
Manufacturer: Sun Hydraulics
XVT
Modell
Special design manifold
LS body with 5 LS input ports (+4 pcs CSAB-XXN), pipe mounted
Manufacturer: Sun Hydraulics
VVL
Modell
Special design manifold
LS body with 6 LS input ports (+5 pcs CSAB-XXN), pipe mounted
Manufacturer: Sun Hydraulics
VVP
Modell
Special design manifold
LS body with 7 LS input ports (+6 pcs CSAB-XXN), pipe mounted
Manufacturer: Sun Hydraulics
VVS