Home | Applications | Manifolds for motors

Manifolds for motors

Motormonterade block till Danfoss, Eaton och Parker

När man behöver montera funktioner på en hydraulmotor på ett mycket kompakt och säkert sätt finns det motormonterade block. Det finns färdiga block med anslutningar till Danfoss, Eaton och Parker.

Motormonterade block för chockfunktion, lasthållning och styrning

Motormonterade block finns i standardutförande med fler olika funktioner exempelvis chockfunktion, lasthållningsventiler, cushon lock och styrning av hydraulmotorns broms.

Samtliga block finns i aluminium (3000 psi/ 210 bar) eller stål (5000 psi/ 350 bar) och kan fås med ytbehandling.
Read more
 
 
Modell
Motor mount manifold
Cross-port relief A to B
Manufacturer: Sun Hydraulics
WVW
WVL
WLW
Modell
Motor mount manifold
Cross-port relief B to A
Manufacturer: Sun Hydraulics
WVT
WVI
WMW
Modell
Motor mount manifold
Cross-port relief A to B and B to A
Manufacturer: Sun Hydraulics
WVQ
WVF
WLZ
YVB
VZM
YVP
XTV
X5V
X5W
XXX
XXP
WBZ
Modell
Motor mount manifold
Cross-port relief A to B and B to A one doublecartridge in sandwich
Manufacturer: Sun Hydraulics
X9D
Modell
Motor mount manifold
Cross-port relief A to B and B to A, brakeport
Manufacturer: Sun Hydraulics
YVA
Modell
Motor mount manifold
Sequence valve A to B and B to A
Manufacturer: Sun Hydraulics
YTR
Modell
Motor mount manifold
Counterbalance, turnable
Manufacturer: Sun Hydraulics
VEY
Modell
Motor mount manifold
Cross-port relief A to B and B to A, anti-cav checks
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Motor mount manifold
Counterbalance in A
Manufacturer: Sun Hydraulics
WZG
WQF
WKJ
ZDM
ZNM
Modell
Motor mount manifold
Counterbalance in B
Manufacturer: Sun Hydraulics
WZD
WNF
WKM
WKL
ZDL
ZNN
XYJ
XYJ
Modell
Motor mount manifold
Counterbalance in A, brakeport
Manufacturer: Sun Hydraulics
WZR
WQO
WKQ
ZDW
ZNQ
Modell
Motor mount manifold
Counterbalance in B, brakeport
Manufacturer: Sun Hydraulics
WZN
WQL
WKT
ZDZ
ZNR
Modell
Motor mount manifold
Counterbalance in A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
WZK
WQI
WDN
WKW
YTV
YTF
XTZ
VZX
VTT
XXK
XYC
Modell
Motor mount manifold
Counterbalance in A and B, brakeport
Manufacturer: Sun Hydraulics
WZU
U8F
WQR
WDK
WKZ
U9G
XTT
XYT
XVC
Modell
Motor mount manifold
Cushion lock
Manufacturer: Sun Hydraulics
X9U
Modell
Motor mount manifold
Cushion lock, shuttle valve
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Motor mount manifold
Cushion lock, anti-cav checks
Manufacturer: Sun Hydraulics
X9R
X9M
X9U
Modell
Motor mount manifold
Cushion lock, anti-cav checks, shuttle valve
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Motor mount manifold(10)
Dual counterbalance, cross line relief
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Motor mount manifold
Dual counterbalance, cross line relief, shuttle
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Motor mount manifold
Swing control
Manufacturer: Sun Hydraulics
Modell
Motor mount manifold
Shuttle only
Manufacturer: Sun Hydraulics
WZX
WNC
WDF
Modell
Motor mount manifold
Flow control single meter-in on A
Manufacturer: Sun Hydraulics
WWC
Modell
Motor mount manifold
Flow control single meter-in on B
Manufacturer: Sun Hydraulics
WXL
Modell
Motor mount manifold
Flow control single meter-out on A
Manufacturer: Sun Hydraulics
WXF
WMJ
Modell
Motor mount manifold
Flow control single meter-out on B
Manufacturer: Sun Hydraulics
WXC
WMM
Modell
Motor mount manifold
Flow control dual meter-in on A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
WZC
Modell
Motor mount manifold
Flow control, meter-out on A and B
Manufacturer: Sun Hydraulics
WXI
WMT
XWV
Modell
Motor mount manifold
Flowcontrol A to B or B to A, bleed-off
Manufacturer: Sun Hydraulics
ZGB
Modell
Motor mount manifold
Flow control dual meter-out with shuttle
Manufacturer: Sun Hydraulics
XWY
Modell
Motor mount manifold(
Gauge port adaptor
Manufacturer: Sun Hydraulics
WPB
Modell
Motor mount manifold
Subplate direct on motor
Manufacturer: Sun Hydraulics
WVC
WQZ